Wie moet de jaarlijkse verkeersbelasting betalen?

Personenwagens en aanverwanten

De persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven is moet de jaarlijkse verkeersbelasting betalen.

Aan te geven voertuigen

De persoon die het voertuig voortdurend gebruikt of exploiteert betaalt de jaarlijkse verkeersbelasting, doordat hij er de eigendom of het persoonlijk bezit van heeft, of er door huur of een andere overeenkomst voortdurend of gewoonlijk over beschikt. Meestal is de gebruiker of exploitant van een voertuig ook de eigenaar ervan.

Wanneer moet ik mijn jaarlijkse verkeersbelasting betalen?

Personenwagens en aanverwante voertuigen

De jaarlijkse verkeersbelasting moet u betalen vanaf het moment u uw voertuig verplicht inschrijft bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). De inschrijving geldt hier als het onweerlegbaar vermoeden dat u het voertuig op de openbare weg gebruikt. Met andere woorden betaalt u de jaarlijkse verkeersbelasting "automatisch" vanaf U het inschrijft bij de DIV.

U betaalt de belasting ten laatste binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, op het rekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst.

Wanneer het voertuig in de loop van het aanslagjaar in aanmerking komt voor een vrijstelling of u het schrapt, berekent de Vlaamse Belastingdienst de niet verstreken maanden van het betreffende aanslagjaar. Naargelang het geval ontvangt u een terugbetaling of wordt het bedrag dat u nog moet betalen verminderd.

Aan te geven voertuigen

De belasting moet u betalen binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, op het rekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst.

U betaalt de jaarlijkse verkeersbelasting hier niet automatisch nà de inschrijving. Vanaf het moment dat u het voertuig op de openbare weg gebruikt, doet u aangifte bij de Vlaamse Belastingdienst. Stalt u het voertuig langere tijd of gebruikt u het enkel op private wegen, dan moet u geen aangifte doen. Het voertuig is dan niet belastbaar.

Kan ik vragen om uitstel van betaling of een afbetalingsplan?

U kunt geen uitstel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.