Minimumbelasting en forfaitaire belasting

Personenwagens en aanverwante voertuigen

U kunt zelf berekenen hoeveel verkeersbelasting u zal moeten betalen via de online simulator ((opent in nieuw venster)). De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt:

  • jaarlijks op 1 juli geïndexeerd
  • berekend op basis van de het vermogen (kW - kilowatt) van het voertuig, de euronorm en de CO2- uitstoot.

Sinds 1 juli 2017 betalen de lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en trekkers met een MTM tot en met 3500 kg die geen leasing zijn, een groene jaarlijkse verkeersbelasting. De verkeersbelasting voor deze voertuigen kunt u momenteel nog niet online simuleren.

Aan te geven voertuigen

De leeftijd van het voertuig is niet van belang voor het berekenen van de verkeersbelasting.

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt bepaald door:

  • gewicht MTM en de assen: bij vrachtwagens en samengestelde voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen
  • PK: bij autobussen en autocars
  • PK of MTM voor handelaarsplaten (Z-platen).

Overzicht