De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) onderzoekt of reclameboodschappen die verspreid worden via de media in overeenstemming zijn met de regels inzake reclame-ethiek. Zij baseert zich hiervoor op de wetten en de zelfdisciplinaire codes. JEP is het zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België en steunt op de vrijwillige medewerking van de adverteerders, reclamebureaus en media.

JEP kan een advertentie niet verbieden, maar de adviezen worden doorgaans wel gevolgd door de media.

Haar taak is tweezijdig:

  • Enerzijds onderzoekt zij de klachten die zij ontvangt van het publiek, in het bijzonder van de consumenten (met uitsluiting van ondernemingen en organisaties met commerciële doeleinden).
  • Anderzijds behandelt zij ook vragen om advies die haar op vrijwillige basis worden voorgelegd door adverteerders, reclamebureaus en media.

Op de website van JEP kunt u een klacht of een adviesaanvraag indienen.

  • Laatst gewijzigd op 20 maart 2019