Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kapelle-op-den-Bos - op de hoek van de Hoogveldweg en Oudstrijdersstraat

Kapelle-op-den-Bos - op de hoek van de Hoogveldweg en Oudstrijdersstraat

Het goed

GemeenteKapelle-op-den-Bos
AdresGelegen op de hoek van de Oudstrijdersstraat en Hoogveldweg
TypePerceel grond
KadasterAfdeling23039
SectieA
percelen0019 K 003 P0000 en deel van 0021 P P0000
K.I./
EigenaarsDe Vlaamse Waterweg NV
Beschrijving

GEMEENTE KAPELLE-OP-DEN-BOS – EERSTE AFDELING – Kapelle-op-den-Bos (gemeente nummer 23039).
Een perceel grond met aanhorigheden, gestaan en gelegen op de hoek van de Oudstrijdersstraat en Hoogveldweg, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, perceelnummer 19/K/3P0000 en deel van perceel nummer 21/P/P0000, thans met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 23039/A/474/A/P0000, met een oppervlakte van zes are achtendertig centiare (6a 38ca) volgens het hierna vermeld opmetingsplan van 5 juli 2023 en aangeduid op dit plan als lot één (1).

Oppervlakte6a 38ca
WatertoetsPerceelscoreA (geen overstroming gemodelleerd)
GebouwscoreOnbekend
StedenbouwHet goed is gelegen in het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse’, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1977, met als bestemming ‘woongebieden’ (perceel 19/K/3) en deels “woongebieden”, “agrarische gebieden” en woonuitbreidingsgebieden (perceel 21/P/P0000).
BodemattestDeze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
EPC waarde/
LiggingGelegen op de hoek van de Oudstrijdersstraat en Hoogveldweg
ToegangVia de hoek van de Oudstrijdersstraat en Hoogveldweg
GebruikVrij van gebruik bij het verlijden van de authentieke akte

De verkoop

TypeVerkoop uit de hand aan de hoogste bieder
DatumTe bepalen
PlaatsTe bepalen
PrijsInstelprijs: 192.000,00 EUR
KostenProvisie: 15% van de verkoopprijs
Ontvangen bod/
Datum indienen bodUiterlijk vrijdag 22 december 2023 om 24 uur
Voorwaarden biedingZie verkoopreglement

Bezoeken

Dagen, datum, uren, contactBezoek enkel na voorafgaande afspraak via ellen.heymans@vlaanderen.be