Kenniscentrum Digisprong ontwikkelde een aantal instrumenten die samen de ICT-beleidsplanner vormen. Met deze planner kan je school, onafhankelijk van schoolgrootte, onderwijsniveau of ICT-ervaring een ICT-beleid uitwerken of verder ontwikkelen. Je hoeft als school geen vaste route te doorlopen en integratie van bestaande beleidsdocumenten wordt aangemoedigd.

De ICT-beleidsplanner bestaat uit volgende instrumenten:

 1. Een sjabloon voor scholen die nog geen ICT-beleidsplan hebben 

 1. Een overzichtslijst voor scholen die al een ICT-beleidsplan hebben  

 1. Hulpmiddelen om invulling te geven aan het ICT-beleidsplan: 

 • actieplanner voor doelen en prioriteiten
 • budgetplanner
 • thematische wegwijzers

De ICT-beleidsplanner zal steeds worden aangevuld met relevante documenten en bevat naast het sjabloon en de hulpmiddelen ook een aanbod van thematische wegwijzers over onderwerpen zoals:

 • een schooleigen ICT-visie
 • GDPR-AVG
 • auteurs- en portretrecht
 • cyberpesten
 • inventarisatie van infrastructuur
 • sociale media in de klas
 • samenstelling van het ICT-team
 • takenpakket van het ICT-team
 • verduurzaam je digitaal leermateriaal
 • e-inclusie
 • blended onderwijs en interactief afstandsonderwijs
 • ICT-innovaties uitwerken

Binnenkort zullen er ook wegwijzers beschikbaar komen voor volgende onderwerpen:

 • ICT-welzijn
 • digitaal evalueren.

Je kan de ICT-beleidsplanner met alle instrumenten vinden op deze pagina van het Kenniscentrum Digisprong.