De Vlaamse gemeenschap heeft een overheidsopdracht uitgeschreven voor de aanneming van diensten met als voorwerp “glasvezelverbinding voor de Vlaams onderwijsinstellingen”. De opdracht betreft een raamovereenkomst.

Bij beslissing van 15 juli 2022 werd de opdracht gegund, maar op verzoek van één van de andere inschrijvers op 1 september 2022 heeft de Raad van State in een administratief kort geding de gunningsbeslissing geschorst met een arrest van 6 september 2022. De Raad van State is van oordeel dat de offerte van deze inschrijver ten onrechte als onregelmatig werd beschouwd. Door de schorsing kan de opdracht niet gesloten worden.

De aanbestedende overheid onderzoekt op basis van de motivering van het arrest hoe er aan de tekortkomingen verholpen kan worden.

Ondertussen gelden de regels van de Overheidsopdrachtenwet. Scholen kunnen voor meer informatie terecht op de pagina rond overheidsopdrachten ((opent in nieuw venster)).