Gedaan met laden. U bevindt zich op: Competentieprognoses: het resultaat van 3 oproepen van Europa WSE Bijdragen van het kennisplatform

Competentieprognoses: het resultaat van 3 oproepen van Europa WSE

Blogbericht
23 mei 2024

Onder invloed van transities zoals de digitalisering, veranderen de competenties die nodig zijn om jobs uit te oefenen. Europa WSE (voorheen ESF Vlaanderen) verzamelt de nodige informatie om ervoor te zorgen dat die competenties beter aansluiten bij de (toekomstige) arbeidsmarkt.

Opzet

Een gerichte focus op competenties is noodzakelijk om te anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en om het opleidings- en onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Om goed te kunnen inspelen op veranderingen, is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn én daarvoor (met alle partners) de nodige acties uit te rollen. Daarom lanceerde Europa WSE vier oproepen SCOPE (Strategische competentieprognoses) om organisaties competentieprognoses te laten uitvoeren.

Competentieprognoses

De uitgevoerde prognoses zijn gebaseerd op het concept voor voorspellend onderzoek in Vlaanderen, ontwikkeld in het Europese project ‘Vlaams arbeidsmarktonderzoek van de Toekomst’ (VLAMT). Deze methodiek werd de afgelopen jaren succesvol toegepast in meerdere contexten (sectoren, clusters en innovatieve bedrijfsnetwerken). De aanpak omvat vier verschillende stappen, te beginnen met een voorbereiding, gevolgd door een vooronderzoek, en analyse en tot slot een besluitvorming. Lees meer over de methodiek van competentieprognose.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Het resultaat van de prognose is telkens een eindrapport en een actieplan. In dat actieplan nemen de promotor en de leden van de stuurgroep het engagement op om met de resultaten van de prognose aan de slag te gaan.

Dwarsstudie

In 2024 verscheen een dwarsstudie (opent in nieuw venster)waarin de studies binnen de 3 oproepen bekeken werden, met focus op vier arbeidsmarkttrends: digitalisering en technologische omwentelingen, groene transitie, verschuivingen in de arbeidsorganisatie en uitstroom van 55-plussers.

Meer weten?