Als u een woning verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen vóór 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.

Let op: als de woning onbewoonbaar werd verklaard, moet u geen elektrische keuring laten uitvoeren.

Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen (PDF bestand opent in nieuw venster). Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.

Een controle door een erkend organisme kost ongeveer 125 euro. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.

  • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
  • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
  • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Let op: bij een negatief verslag moet de installatie opnieuw worden gekeurd:

  • binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop
  • maar niet noodzakelijk door hetzelfde controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt.

Als de elektrische installatie geen belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding heeft ondergaan, dan is er geen verplichting tot een periodieke controle om de 25 jaar. Niettemin is het aangeraden te waken over de veiligheid van uw installatie en over correct gebruik van de installatie.