Controle

Om te controleren of weggebruikers in orde zijn, doet Viapass in samenwerking met de 3 gewesten controles in België. Er zijn vaste, flexibele en mobiele controles, en dat op alle Belgische wegen.
Wie geen OBU heeft, wie de OBU niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert op de tolwegen, wordt via detectie-apparatuur opgespoord en krijgt een boete.

Boete

Er is een variabel tarief volgens de ernst van de overtreding (differentiatie van de boetes).

Categorie

Soort overtreding

Boete

A

 • manipulatie van de elektronische registratievoorziening (On Board Unit) met de bedoeling te frauderen
 • vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane totaalgewicht en de Euro-uitstootnorm van het voertuig te bepalen (met fraude als doel)

€1.000

B

 • een elektronische registratievoorziening (OBU) voor België is niet aanwezig aan boord van het voertuig
 • er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten met een van de providers die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België

€800

C

 • de elektronische registratievoorziening (OBU) is niet ingeschakeld
 • de elektronische registratievoorziening aan boord van het voertuig is de OBU van een ander voertuig
 • gebruik van het wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst met de provider geschorst werd
 • gebruik van het wegennet met een OBU nadat het ter beschikking gestelde betaalmiddel ontoereikend is geworden
 • de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig stelt zich niet onmiddellijk in verbinding met de dienstverlener
 • de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig neemt wel meteen contact op met de dienstverlener, maar leeft de ontvangen instructies niet na

€500

D

 • elke andere inbreuk op de kilometerheffing die hierboven niet vermeld is

€100