Gedaan met laden. U bevindt zich op: 25 reacties van burgers tijdens openbaar onderzoek Nieuwsberichten van Kustvisie

25 reacties van burgers tijdens openbaar onderzoek

Nieuwsbericht
17 juni 2024

Tot en met 10 juni konden nog enkele instanties en organisaties reageren op het ontwerp van het strategisch beleidsplan Kustvisie. De burger kon dat tot 26 april doen. In totaal verzamelden we 25 officiële inspraakreacties van burgers.

De reacties van de burgers gingen voornamelijk over

  • vragen bij de weerbaarheid van een zandige kustbescherming;
  • de vraag of er wel voldoende zand is voor zo’n zandige kustbescherming;
  • en of er wel voldoende samenwerking is met Nederland en Frankrijk.

De antwoorden op bovenstaande onderwerpen zijn te beantwoorden met drie keer JA.

Ja, zand is robuust genoeg. Ja, er is voldoende zand. En ja, we maakten afspraken met Nederland en Frankrijk.

Bij de formele adviesinstanties zien de havens van Zeebrugge en Oostende graag een combinatie tussen een zeewaartse havenuitbreiding en kustbescherming.

Het projectteam zal zich over alle opmerkingen en bezwaren buigen en een antwoordennota opmaken met daarin antwoorden op àlle vragen en opmerkingen. Bedoeling is om deze antwoordennota af te ronden na de zomer.

Het team bedankt iedereen voor de suggesties en vragen.