Deze commissie bestaat uit veertien onafhankelijke experten op gebied van kustveiligheid, toegankelijkheid van kusthavens, economie, toerisme, ruimte, natuurlijkheid, klimaat, ecologie en maatschappelijk functioneren. Hun expertise stelt hen in staat om het studiewerk te valideren en adviezen te geven. Deze adviezen kan het project dan meenemen om de uitwerking van Kustvisie verder te verbeteren.

De commissie bracht inmiddels vier keer advies uit over verschillende onderdelen van Kustvisie. Bijvoorbeeld over het Kader van Ambities, de manier van trechtering en de mogelijke oplossingen. Ook in de verdere uitwerking van Kustvisie blijft de Technisch-Wetenschappelijke Commissie betrokken om advies uit te brengen.

Raadpleeg de adviezen van de Technisch-Wetenschappelijke Commissie.