Gedaan met laden. U bevindt zich op: De rol van de Technisch-Wetenschappelijke Commissie bij Kustvisie

De rol van de Technisch-Wetenschappelijke Commissie bij Kustvisie

Nieuwsbericht
28 april 2023

Kustvisie doet veel onderzoek om te weten hoe we de kust op lange termijn het beste kunnen beschermen tegen zeespiegelstijging. Regelmatig leggen we resultaten van dit studiewerk voor aan de Technisch-Wetenschappelijke Commissie.

Deze commissie bestaat uit veertien onafhankelijke experten op gebied van kustveiligheid, toegankelijkheid van kusthavens, economie, toerisme, ruimte, natuurlijkheid, klimaat, ecologie en maatschappelijk functioneren. Hun expertise stelt hen in staat om het studiewerk te valideren en adviezen te geven. Deze adviezen kan het project dan meenemen om de uitwerking van Kustvisie verder te verbeteren.

De commissie bracht inmiddels vier keer advies uit over verschillende onderdelen van Kustvisie. Bijvoorbeeld over het Kader van Ambities, de manier van trechtering en de mogelijke oplossingen. Ook in de verdere uitwerking van Kustvisie blijft de Technisch-Wetenschappelijke Commissie betrokken om advies uit te brengen.

Raadpleeg de adviezen van de Technisch-Wetenschappelijke Commissie.