Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kustbewoners ontdekken Kustvisie tijdens infomomenten Nieuwsberichten van Kustvisie

Kustbewoners ontdekken Kustvisie tijdens infomomenten

Nieuwsbericht
16 juni 2023

Met Kustvisie wil de Vlaamse overheid maatregelen vastleggen die nodig zijn om onze kust en het achterland op lange termijn te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Zodat ook de kinderen van onze kleinkinderen nog kunnen genieten van onze kust. In de week van 5 juni informeerde de Vlaamse overheid geïnteresseerde kustbewoners over Kustvisie met een reeks infomarkten en dialoogtafels. In totaal bezochten zo’n 380 bezoekers de infomarkten. Daarnaast namen een 70-tal mensen deel aan de verschillende dialoogsessies.

De infomarkten vonden achtereenvolgens plaats in Koksijde, Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist. Bezoekers konden telkens via infozuilen en panelen kennismaken met de aanleiding, de alternatieven, de onderzoeksmethoden en het verdere proces van Kustvisie. Per zone werd duidelijk gemaakt hoe Kustvisie verder ingevuld kan worden. Daarnaast waren er verschillende experten aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden en inzicht te geven in de mogelijke impact van het project op de kust.

Naast de infomarkten organiseerde het projectteam tijdens de Kustweek zes dialoogtafels. Die vonden ook in iedere zone plaats, en werden onderverdeeld in twee categorieën: enerzijds de dialoogtafels voor horeca, toerisme en recreatie. En anderzijds de dialoogtafels voor de kusthavens. De deelnemers aan de dialoogtafels konden na een plenaire toelichting in gesprek gaan met experten uit het projectteam om zo een antwoord te krijgen op hun vragen.

Bezoek van Leefschool De Letterzee

Nog voor de start van de eerste infomarkt kreeg Kustvisie in Koksijde bezoek van het zesde leerjaar van Leefschool De Letterzee in. De leerlingen kwamen in een toepasselijke outfit kennismaken met het project. Elk kind was voor gelegenheid uitgedost in een outfit die verwijst naar kustbeleving: natuur, sporten op het strand, toerisme, horeca, visserij, de havens… Ze overhandigden de kunstwerken die ze voorafgaand aan de Kustweek in de klas hadden geknutseld.

Terinzagelegging onderzoeksnota en kennisgevingsnota

De infomarkten kaderen in de terinzageleggingsperiode van twee documenten: een onderzoeksnota en een kennisgevingsnota. De onderzoeksnota bundelt alle alternatieven om onze kust op lange termijn te beschermen tegen zeespiegelstijging en beschrijft alle onderzoeken die leiden tot de keuze van een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief zal in het strategisch beleidsplan worden verankerd. De kennisgevingsnota beschrijft hoe het plan MER (het milieueffectrapport) wordt opgemaakt. Het Plan-MER bundelt de mogelijke effecten op het milieu voor elk alternatief. De terinzagelegging loopt nog tot 2 juli. Meer informatie vind je hier.