Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publieke inspraak over het plan-MER voor Kustvisie Nieuwsberichten van Kustvisie

Publieke inspraak over het plan-MER voor Kustvisie

Nieuwsbericht
2 mei 2023

Om de mogelijke effecten van het strategisch beleidsplan Kustvisie op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.

Het project Kustvisie

Met Kustvisie wil de Vlaamse overheid ook bij een stijgende zeespiegel een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek, voor minstens de komende 100 jaar. Omdat de uitvoering van sommige kustbeschermingsmaatregelen wel 10 tot 20 jaar kan duren, moet hiervoor op tijd de nodige ruimte gereserveerd worden.

Daarom maakt de Vlaamse overheid een langetermijnstrategie en een concreet kortetermijnactieplan op. Die worden verankerd in een “strategisch beleidsplan Kustvisie’’. Zo wil de Vlaamse overheid onze kust en het achterland ook op lange termijn stapsgewijs en blijvend beschermen tegen een stijgende zeespiegel.

Een onderzoeksnota met kennisgeving bundelt de belangrijkste inzichten uit de studies die hiervoor al werden uitgevoerd en beschrijft de methodieken voor de verdere uitwerking van Kustvisie.

Kennisgevingsnota

Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten ervan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Nota inkijken

Je kan van 2 mei 2023 tot en met 2 juli 2023 de kennisgevingsnota (en bijhorende onderzoeksnota) inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven.

Je kan de nota’s downloaden van de website omgeving.vlaanderen.be(opent in nieuw venster) of inkijken op het gemeentehuis van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist, bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Documenten Kustvisie) en bij het Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage in Brussel.

Er worden ook 4 infomarkten georganiseerd, voorafgegaan door een online infosessie.

Opmerkingen bezorgen

Tot en met 2 juli 2023 kun je jouw opmerkingen bezorgen:

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage(opent in nieuw venster) of bellen naar het gratis nummer 1700.