Bovenaanzicht van een gemeente
© Benoit De Freine

De Vlaamse overheid ondersteunt de Vlaamse gemeenten bij het waken over de kwaliteit van de woningen op hun grondgebied. Gemeenten kunnen zelf een aantal proactieve maatregelen nemen om de woningkwaliteit op hun grondgebied te verbeteren:

  • een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement of een kamerreglement uitwerken
  • een eigen heffingsreglement voor ongeschikte en onbewoonbare woningen invoeren
  • het conformiteitsattest voor huurwoningen verplichten of de geldigheid van het attest beperken.

Op verzoek van de bewoner kan de gemeente conformiteitsonderzoeken laten uitvoeren om de kwaliteit van de woning te controleren, bv. bij gebreken in het kader van een waarschuwingsprocedure ((opent in nieuw venster)) of een procedure ongeschikt- of onbewoonbaarheid of voor de aanvraag van een conformiteitsattest.

Ook woningcontroleurs van de Vlaamse overheid (Wonen-Vlaanderen) voeren conformiteitsonderzoeken uit voor de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid, het toekennen van huursubsidies of bij een tweede opinie voor afgifte van een conformiteitsattest. Bij ernstige woningkwaliteitsproblemen treedt ook de Vlaamse wooninspectie in actie.

Woningkwaliteitswijzer

Met de Woningkwaliteitswijzer ((opent in nieuw venster)) kunt u nagaan hoe het staat met de kwaliteit van uw woning, en bekijken hoe u die nog verder kunt verbeteren. De Woningkwaliteitswijzer geeft u inzicht in mogelijke problemen in de woning en concreet advies over hoe u er verder mee aan de slag kunt: hoe bepaalde problemen te voorkomen, welke werken nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren, …

Als eigenaar van een woning kunt u de Woningkwaliteitswijzer ook raadplegen via uw woningpas ((opent in nieuw venster)).