De Vlaamse overheid ondersteunt de Vlaamse gemeenten bij het waken over de kwaliteit van de woningen op hun grondgebied. Gemeenten kunnen zelf een aantal proactieve maatregelen nemen om de woningkwaliteit op hun grondgebied te verbeteren:

  • een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement of een kamerreglement uitwerken
  • een eigen heffingsreglement voor ongeschikte en onbewoonbare woningen invoeren
  • het conformiteitsattest voor huurwoningen verplichten of de geldigheid van het attest beperken.

Op verzoek van de bewoner kan de gemeente woningonderzoeken laten uitvoeren om de kwaliteit van de woning te controleren, bv. in het kader van een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring of voor de aanvraag van een conformiteitsattest.

Wooninspecteurs van de Vlaamse overheid kunnen ook vaststellingen doen in de woning en een proces-verbaal opmaken.