De standaard Werk en Sociale Economie – geldig tot en met 1 september 2021

Heeft uw organisatie geen kwaliteitsbewijs van de markt of valt u niet onder een kwaliteitssysteem van een andere overheid? Dan kan u de standaard Werk en Sociale Economie gebruiken.

Dit is een vragenlijst gebaseerd op de kwaliteitsvoorwaarden. Een ingevulde standaard Werk en Sociale Economie kan u, samen met relevante bijlagen, opladen bij de registratieaanvraag in het WSE- loket. Deze standaard is geldig tot en met 1 september 2021, ongeacht wanneer u uw registratie indient.

Download de standaard Werk en Sociale Economie (Excel bestand).

Huidige dienstverleners

Bent u voor een maatregel al actief als dienstverlener voor één van de organisaties binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (Departement Werk en Sociale Economie, VDAB, Syntra Vlaanderen)? Dan heeft u 24 maanden de tijd om aan de gevraagde kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau te voldoen en u te registreren.

Wilt u in tussentijd een nieuwe dienstverlening aanvragen, dus voor een nieuwe maatregel, dan moet u wel onmiddellijk een registratieaanvraag indienen.

Opgepast: ook bijvoorbeeld een nieuwe ESF oproep, een nieuwe tender of een nieuw mandaat geldt als nieuwe dienstverlening. U kan voor de aanvraag van de WSE Kwaliteitsregistratie eventueel de standaard Werk en Sociale Economie invullen. De juiste informatie vindt u telkens in de oproepfiche, het bestek of op de webpagina van de maatregel waarop u wil intekenen.

Vanaf 2 september 2019 moeten nieuwe dienstverleners onmiddellijk voldoen aan de gevraagde kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau en zich registreren.