Pacht is de benaming voor een overeenkomst waarbij landbouwgrond door de eigenaar (verpachter) in gebruik worden gegeven aan de pachter.

  • Een pachtovereenkomst is vergelijkbaar met een huurovereenkomst voor landbouwgronden.
  • Een pachtcontract wordt schriftelijk opgesteld door een notaris ((opent in nieuw venster)).
  • De pachttijd bedraagt minimaal 9 jaar.

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de pachtwetgeving in het Vlaamse Gewest.

Bestemming van landbouwgrond wijzigen of landbouwgrond braakleggen

Het is nuttig dat een stuk landbouwgrond regelmatig van bestemming verandert of braak wordt gelegd. Dat is goed voor de bodemsamenstelling en leidt tot bodemverbetering. Altijd dezelfde gewassen telen op hetzelfde stuk grond verarmt de bodem en leidt tot een minder goede oogst.

Braakleggen wil niet zeggen dat het stuk grond volledig braak moet liggen of dat er geen enkele teelt of activiteit kan gebeuren. U kunt van de gelegenheid gebruikmaken om bepaalde voedergewassen in te zaaien.

Als de overheid een bestemmingswijziging oplegt, kan de eigenaar of de gebruiker van de landbouwgrond daar financiële schade van ondervinden. In dat geval hij respectievelijk een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie aanvragen bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Veelgestelde vragen