Ministers en hun bevoegdheden

Geert Bourgeois (N-VA)

Minister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
bevoegd voor

 • het beleidsdomein kanselarij en bestuur, met uitzondering van de bestuurszaken, het gelijkekansen- en integratiebeleid en de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel
 • het beleidsdomein internationaal Vlaanderen, met uitzondering van het beleidsveld toerisme
 • het beleidsveld onroerend erfgoed
 • het protocol

Hilde Crevits (CD&V)

Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Onderwijs
bevoegd voor

 • het beleidsdomein onderwijs en vorming

Sven Gatz (Open Vld)

Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
bevoegd voor

 • het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media, met uitzondering van het beleidsveld sport
 • het beleidsveld coördinatie Brussel

Liesbeth Homans (N-VA)

Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
bevoegd voor:

 • de bestuurszaken
 • het beleidsveld woonbeleid
 • het beleidsveld sociale economie
 • het gelijkekansen- en integratiebeleid
 • de coördinatie van het armoedebeleid

Ben Weyts (N-VA)

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
bevoegd voor

 • het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken
 • het beleidsveld coördinatie Vlaamse Rand
 • het beleidsveld dierenwelzijn
 • het beleidsveld toerisme

Jo Vandeurzen (CD&V)

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
bevoegd voor

 • het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

Philippe Muyters (N-VA)

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
bevoegd voor

 • het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie
 • het beleidsveld werkgelegenheid
 • het beleidsveld professionele vorming
 • het beleidsveld sport

Lydia Peeters (Open Vld)

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie (sinds 9 januari 2019)
bevoegd voor:

 • het beleidsdomein financiën en begroting
 • het beleidsveld energie

Koen Van den Heuvel(CD&V)

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (sinds 6 februari 2019)
bevoegd voor

 • het beleidsdomein landbouw en visserij
 • het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid
 • het beleidsveld ruimtelijke ordening

Meer info op www.vlaamseregering.be (opent in nieuw venster).

Andere onderwerpen binnen dit thema