Ministers en hun bevoegdheden

Liesbeth Homans (N-VA)

Minister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
bevoegd voor

 • het beleidsdomein kanselarij en bestuur, met uitzondering van de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel
 • het protocol
 • het beleidsveld woonbeleid
 • het beleidsveld sociale economie
 • de coördinatie van het armoedebeleid

  Hilde Crevits (CD&V)

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering
  Vlaams minister van Onderwijs
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein onderwijs en vorming

  Lydia Peeters (Open Vld)

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering
  Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein financiën en begroting
  • het beleidsveld energie
  • het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media, met uitzondering van het beleidsveld sport
  • het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  Ben Weyts (N-VA)

  Viceminister-president van de Vlaamse Regering
  Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken
  • het beleidsveld coördinatie Vlaamse Rand
  • het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
  • het beleidsveld onroerend erfgoed
  • het beleidsveld dierenwelzijn

  Jo Vandeurzen (CD&V)

  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

  Philippe Muyters (N-VA)

  Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie
  • het beleidsveld werkgelegenheid
  • het beleidsveld professionele vorming
  • het beleidsveld sport

  Sven Gatz (Open Vld)

  Vlaams minister van Brusselse aangelegenheden
  bevoegd voor:

  • het beleidsveld coördinatie Brussel met uitzondering van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  Koen Van den Heuvel (CD&V)

  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  bevoegd voor

  • het beleidsdomein landbouw en visserij
  • het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid
  • het beleidsveld ruimtelijke ordening

  Meer info op www.vlaamseregering.be.

   • Laatst gewijzigd op 23 juli 2019