Leegstand van woningen en gebouwen opsporen, registreren en aanpakken is een gemeentelijke bevoegdheid. Gemeenten hebben een ruime vrijheid om te bepalen of en hoe ze leegstand bestrijden, maar er zijn enkele basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn.

Leegstaande woningen

Leegstaande woningen worden opgenomen in een inventaris. Het is mogelijk dat de gemeente waar het pand gelegen is een leegstandsheffing int. Elke gemeente in Vlaanderen beslist zelf of ze een belasting op leegstand invoert.

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Een stappenplan kan u helpen om de juiste afweging te maken.

Voor vervangingsbouw (sloop en heropbouw) geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Een bedrijfsruimte wordt beschouwd als:

  • leegstaand vanaf het ogenblik dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief benut wordt. Het gebruik van de ruimte moet rationeel zijn. Het naast elkaar plaatsen van lege dozen of vaten kan bijvoorbeeld niet beschouwd worden als rationeel gebruik van de oppervlakte.
  • verwaarloosd wanneer het uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften (bv. stabiliteit, veiligheid, vochtproblemen, ...).

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen in een inventaris. Die inventaris wordt jaarlijks bijgewerkt. Wanneer een bedrijfsgebouw minstens 3 jaar in de inventaris staat, moet de eigenaar een leegstandsheffing betalen.

De opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds, dat financiële steun geeft aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen. Nieuwe eigenaars kunnen een premie krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken).

Als u een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, dan kunt u bovendien een vrijstelling van onroerende voorheffing genieten voor een periode van 5 aanslagjaren.