Leegstaande woningen

Leegstaande woningen worden opgenomen in een inventaris. Het is mogelijk dat de gemeente waar het pand gelegen is een leegstandsheffing (opent in nieuw venster) int. Elke gemeente in Vlaanderen beslist zelf of ze een belasting op leegstand invoert.

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Op de website Energiesparen.be vindt u een stappenplan (opent in nieuw venster) dat u kan helpen om de juiste afweging te maken.

In 13 Vlaamse steden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning (opent in nieuw venster). In alle andere gemeenten betaalt u 21% btw. Particulieren die niet in één van die dertien steden wonen, kunnen een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen, op voorwaarde dat de vergunning voor afbraak en heropbouw gecombineerd wordt.

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Een bedrijfsruimte wordt beschouwd als:

  • leegstaand vanaf het ogenblik dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief benut wordt. Het gebruik van de ruimte moet rationeel zijn. Het naast elkaar plaatsen van lege dozen of vaten kan bijvoorbeeld niet beschouwd worden als rationeel gebruik van de oppervlakte.
  • verwaarloosd wanneer het uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont aan buitenmuren, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitentimmerwerk, kroonlijst, dakgoten, trappen of liften (bv. stabiliteit, veiligheid, vochtproblemen, ...).

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen worden opgenomen in een inventaris. Die inventaris wordt jaarlijks bijgewerkt. Wanneer een bedrijfsgebouw minstens 3 jaar in de inventaris staat, moet de eigenaar een leegstandsheffing betalen.

De opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds, dat financiële steun geeft aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen. Nieuwe eigenaars kunnen een premie krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken).

Als u een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, dan kunt u bovendien een vrijstelling van onroerende voorheffing genieten voor een periode van 5 aanslagjaren.

Meer informatie over leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vindt u in de brochure.

Publicaties