Voorwaarden lopende en nieuwe overeenkomsten

Er mogen nieuwe overeenkomsten voor de uitvoering van alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) gesloten worden op voorwaarde dat:

Ook lopende overeenkomsten mogen onder dezelfde voorwaarden hervat worden.

Ondernemingen die geconfronteerd worden met tijdelijke werkloosheid, mogen nieuwe overeenkomsten sluiten als de overeenkomst, zoals de bedoeling is, bestaat in het aanleren van competenties.

Mogelijke impact van coronamaatregelen op de les- en werkplekcomponent

Verschillende scenario’s zijn mogelijk, elk met een eigen impact op de uitvoering van de overeenkomst.

De veiligheidsdraaiboeken van het Departement Onderwijs en Vorming ((opent in nieuw venster)) verduidelijken de richtlijnen voor de lescomponent bij de verschillende pandemieniveaus. Om te weten welke richtlijnen van toepassing zijn op de leerling(en) die u opleidt in uw onderneming, is het belangrijk te weten in welk stelsel de leerling les volgt: duaal leren, deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd. Bekijk de samenvatting van de richtlijnen per stelsel en per pandemieniveau (PDF bestand opent in nieuw venster).

Voor de werkplekcomponent worden steeds de regels gevolgd zoals ze van toepassing zijn op de onderneming waar de leerling opgeleid wordt. Ondernemingen die geconfronteerd worden met tijdelijke werkloosheid omwille van de coronamaatregelen kunnen de uitvoering van de overeenkomst schorsen. Alle informatie hierover leest u onderaan bij de veelgestelde vragen.

Opleidingsplan en uurrooster

Ga bij de opmaak van het opleidingsplan en het uurrooster uit van een normaal voltijds uurrooster.

Indien nodig, kan tijdens het schooljaar in onderling overleg tussen onderneming, opleidingsverstrekker en leerling een nieuw uurrooster opgesteld worden en/of nieuwe afspraken gemaakt worden voor het opleidingsplan. Om administratieve overlast te vermijden, hoeven wijzigingen aan het uurrooster of opleidingsplan momenteel niet geregistreerd worden in het digitale loket. Zorg er wel voor dat wijzigingen altijd tijdig besproken en meegedeeld worden tussen de partijen, minstens via mail en bij voorkeur schriftelijk en ondertekend.

Veelgestelde vragen