De jongere moet bij de start op de werkplek heel wat informatie verwerken. Doseer die informatie door een onderscheid te maken tussen een informatie- en integratiefase.

Informatiefase (eerste opleidingsdag op de werkplek)

 • Zorg voor een warm onthaal tijdens de eerste werkdag en stel de jongere voor aan de werknemers.
 • Maak de jongere vertrouwd met de nieuwe leer- en werkomgeving, zodat het gevoel van onzekerheid vermindert. Schenk aandacht aan de fysieke en sociale omgeving.
 • Overloop het arbeidsreglement en de overeenkomst.
 • Regel praktische zaken, zoals arbeidskledij, werktuitrusting, toegangsbadge of sleutel, kastje in de kleedkamer of e-mailadressen.
 • Licht afspraken en gebruiken in de onderneming (maaltijden, verjaardagen, pauzes...) toe. Schenk specifieke aandacht aan aspecten die voor de jongere relevant zijn (openbaar vervoer, fietsenstalling...).
 • Licht veiligheidsvoorschriften vanaf dag één toe.

Integratiefase (tijdens de startweken)

In deze fase wordt de verkregen informatie geïntegreerd in de dagelijkse arbeid. Help de jongere in het verwerken van de informatie door:

 • de informatie te doseren en af en toe een pauze in te lassen.
 • de informatie te herhalen.
 • de informatie op een praktische manier bij de jongere te toetsen.

Onthaalbrochure of introductiemap

Bij het onthaal van de jongere kan een onthaalbrochure of een introductiemap een bruikbaar hulpmiddel zijn voor de jongere en zijn of haar ouders. Die brochure of map bevat alle belangrijke informatie en afspraken en helpt de leerling wegwijs te raken in de onderneming.

Verdere succesfactoren voor een vlot onthaal

 • Zorg ervoor dat alle personeelsleden op voorhand op de hoogte zijn van de komst van de jongere. Maak ook duidelijk wat u van elk personeelslid in het kader van de opleiding van de jongere verwacht. Dat zorgt van het begin af aan voor duidelijkheid en bevordert ook op lange termijn de kwaliteit van de opleiding.
 • Zorg dat eventuele problemen steeds bespreekbaar zijn.
 • Bepaal duidelijk welke productiviteit bij de start van de jongere verwacht wordt. Een realistische inschatting houdt rekening met het niveau van de jongere en de verwachtingen binnen het opleidingstraject.