Mogelijke sancties

Als de mentor niet meer blijkt te voldoen aan de voorwaarden kan beslist worden dat hij of zij niet langer mag optreden als mentor voor één of meerdere opleidingen. In dat geval moet een andere mentor worden aangeduid of moeten de lopende overeenkomsten vroegtijdig worden beëindigd.

Er kan ook beslist worden om over te gaan tot opheffing van de erkenning. In dat geval kan u geen nieuwe overeenkomsten meer afsluiten voor de betreffende opleiding op de vestiging. De lopende overeenkomsten moeten vroegtijdig worden beëindigd.

In ernstige situaties kan als bijkomende sanctie overgegaan worden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de vestiging of onderneming. In dat geval worden alle erkenningen van de vestiging of onderneming opgeheven, is het niet langer mogelijk om nieuwe erkenningen aan te vragen of nieuwe overeenkomsten af te sluiten en moeten de lopende overeenkomsten vroegtijdig worden beëindigd.

Beroep aantekenen

Als u niet akkoord gaat met de afkeuring van uw erkenningsaanvraag of een opgelegde sanctie, dan kan u daartegen beroep aantekenen.