Start- en einddatum

Startdatum

Een kind wordt leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar dat het 5 jaar wordt.

Einddatum

De leerplicht loopt tot 18 jaar:

  • Voor jongeren die voor 1 juli 18 jaar worden, loopt de leerplicht tot de dag van hun 18de verjaardag.
  • Voor jongeren die na 30 juni 18 jaar worden, loopt de leerplicht tot 30 juni van het jaar waarin ze 18 worden.

Een jongere die een diploma secundair onderwijs heeft behaald is niet langer leerplichtig.

Deeltijdse leerplicht

Een jongere is deeltijds leerplichtig (of 'heeft voldaan aan de voltijdse leerplicht')

  • op 15 jaar voor wie de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs heeft beëindigd (geslaagd of niet);
  • op 16 jaar als dat niet het geval is.

Vanaf 15 of 16 jaar kan een leerling aan de leerplicht voldoen via het stelsel van leren en werken: de leerling zal dan deeltijds les volgen en deeltijds werken.

Leerplicht is geen schoolplicht

Om aan de leerplicht te voldoen, hebt u 2 mogelijkheden:

  • Uw kind gaat naar school
  • U organiseert huisonderwijs voor uw kind. Dit moet u vooraf schriftelijk melden aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.