De opleidingsverstrekker kan zelf kiezen:

  • Hij geeft de lessen de komende weken online, via webinars.
  • Hij plant ze opnieuw in, na 19 april 2020.
  • Hij zet de opleiding stop.
  • Hij combineert (enkele van) de 3 bovenstaande opties.

Gevolgen per optie

  • De opleidingsverstrekker organiseert de lessen online, via Webinar, Skype …

Als de opleidingsverstrekker online vervanglessen organiseert, dan mag hij voor die uren voor alle cursisten die BEV opnemen aanwezigheidsattesten afleveren.

  • De opleidingsverstrekker plant de lessen op een later moment in

Als de lessen na de coronaperiode opnieuw ingepland worden, wordt de opleidingsduur verlengd. De opleidingsverstrekker wijzigt in dit geval de einddatum alsook de lesdata van de opleiding op de aanwezigheidsattesten. Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.  

  • De opleidingsverstrekker zet de opleiding stop

Als de opleidingsverstrekker de opleiding stopzet, moet hij dat aan alle cursisten zo snel mogelijk laten weten. De datum van stopzetting moet vermeld worden op de aanwezigheidsattesten. De uren die al opgenomen waren voor de stopzetting worden terugbetaald, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen uren BEV meer opnemen.

Wat zijn de gevolgen voor BEV als de werknemer niet minstens 32 uren les volgt?

Om recht te hebben op BEV, moet de werknemer minstens voor 32 uren ingeschreven zijn binnen een tijdsperiode van één jaar. Hij hoeft dus geen 32 uren in de les aanwezig te zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.

Mogen de opgeschorte lessen vervangen worden door afstandsonderwijs, zelfstudie?

Zolang het gaat om begeleid afstandsleren, kan het. Er moeten contactmomenten zijn, bijvoorbeeld via Skype, Webinars, opdrachten die gemaakt moeten worden,…

Wat als mijn werkgever het BEV al ingepland had?

Als het BEV al ingepland is en de cursus wordt online voortgezet, dan kan de cursist die tijd gebruiken om te studeren of de cursus online te volgen. In dat geval attesteert de opleidingsverstrekker de geplande uren BEV als aanwezig.
Als de cursus (tijdelijk) wordt opgeschort, dan vraagt de werknemer aan de werkgever hoe hij die uren later kan compenseren als het totaal aantal aanwezige lesuren de opgenomen uren BEV niet rechtvaardigen.
Denk eraan dat de werknemer niet méér BEV mag opnemen dan waar hij recht op heeft op basis van de aanwezige lesuren.

Als het BEV wel nog kan ingetrokken worden, kan de werknemer gewoon (thuis) werken. Hij kan dan eventueel later BEV opnemen als de opleiding voortgezet wordt.

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren BEV waarop ik recht op heb?

Worden de lessen opgeschort en kunt u niet naar de les gaan, dan is er geen recht op BEV voor die uren. Als de werknemer niet meer uren BEV opneemt dan het aantal waarop hij uiteindelijk effectief in de les aanwezig was, dan is er geen probleem.

Mag de werkgever tijdelijk het BEV schorsen als er door de coronacrisis te weinig personeel is?

Op basis van de werkorganisatie (dienstnoodwendigheden) mag hij het verlof tijdelijk opschorten en op een later tijdstip toekennen.

Lees meer over het betaald educatief verlof (BEV)