Mogelijke impact van coronamaatregelen op de les- en werkplekcomponent

Actuele informatie over mogelijke impact van coronamaatregelen op de lescomponent vindt u op de coronapagina van het Departement Onderwijs en Vorming ((opent in nieuw venster)).

Voor de werkplekcomponent worden steeds de regels gevolgd zoals ze van toepassing zijn op de onderneming waar de leerling opgeleid wordt. Ondernemingen die geconfronteerd worden met tijdelijke werkloosheid omwille van de coronamaatregelen kunnen de uitvoering van de overeenkomst schorsen. Alle informatie hierover leest u hieronder bij de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen