De Deeltijdse Arbeidsovereenkomst (DA) is een overeenkomst die wordt gesloten tussen:

  • de leerling
  • de erkende onderneming.

De DA omvat alleen het werkplekgedeelte van de opleiding. Dit type overeenkomst kan alleen afgesloten worden voor jongeren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en als de jongere minder dan 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek wordt opgeleid.

Als de tewerkstelling plaatsvindt in een onderneming uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de sociale maribel geldt, dan kan een deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel afgesloten worden. Dat is een overeenkomst die de onderneming afsluit met de leerling, en die kan meer dan 20 uur (in leertijd en DBSO) of minder dan 20 uur (alleen in DBSO) bedragen. Neem daarvoor altijd eerst contact op via loket@jongerenindesocialprofit.be (opent in uw e-mail applicatie).

Erkenning

De werkgever mag de leerling pas opleiden op de werkplek als hij daarvoor erkend is en zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is.