Voorwaarden

Deze uitgaven komen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2019 en 2020:

 • investeringen in infrastructuur en/of nieuwe kamerindelingen die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het logies
 • investeringen in een toegankelijke basisketen voor mensen met een fysieke drempel die leiden tot een A of A+ label (de parkeermogelijkheden, de ingang, de ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen die onderdelen)
 • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 • onderstaande investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen:
  • de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen
  • de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen
  • de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die plaats
  • de verharding van camperplaatsen
  • elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen
 • investeringen in de renovatie en extra sanitair voor hostels.

Aankopen die zijn gedaan en werkzaamheden die zijn uitgevoerd vóór de datum van de subsidieaanvraag, komen niet in aanmerking.

Procedure

U kunt tot uiterlijk 30 april 2019 en opnieuw tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 uw aanvraag voor een logiessubsidie indienen voor een toeristisch logies

 • dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016
 • edat op 1 april 2017 vergund was volgens het Logiesdecreet van 10 juli 2008
 • dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum.

U vindt het aanvraagformulier (opent in nieuw venster), een online handleiding (pdf) (opent in nieuw venster) en andere nuttige documenten en handleidingen op de website van Toerisme Vlaanderen. U mailt uw ondertekende subsidieaanvraag in pdf-formaat, samen met de bijbehorende bewijsstukken, naar logiessubsidie@toerismevlaanderen.be (opent in nieuw venster). De datum van de e-mail is het bewijs van het tijdstip waarop u de aanvraag hebt ingediend.

Bedrag

De subsidie bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werkzaamheden, met een maximum van 50.000 euro per aanvraag.

Wetgeving

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logies
 • Ministerieel Besluit van 12 december 2018 tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logies voor de oproepen in de jaren 2019 en 2020
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristisch logies

Meer info

Contact

Toerisme Vlaanderen
Logiessubsidies
Tel.: 02-504 03 28
logiessubsidie@toerismevlaanderen.be