Als u hulp vraagt aan deze diensten, krijgt u eerst een medewerker (een begeleidend personeelslid) thuis op bezoek voor een sociaal onderzoek. Tijdens zo’n onderzoek zal de medewerker volgende zaken overlopen:

  • de zorgbehoefte
  • de familiale en sociale situatie
  • de woonsituatie (type woning, aanwezigheid sanitaire voorzieningen, huisdieren, ...)
  • de hulp van een mantelzorger of een professionele hulpverlener.

Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker van de dienst dan welke hulp en hoeveel hulp juist nodig is. Het onderzoek wordt elk jaar herhaald, zodat de hulpverlening mee evolueert naarmate er meer of minder hulp nodig is.

Welke hulp?

Een dienst voor logistieke hulp stuurt iemand om u te helpen bij bij het schoonmaken van uw huis (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, ...). Sommige diensten bieden ook hulp bij karweitjes in en rond het huis (kleine reparaties, schilderen of behangen, ...).

Iedereen die in zijn thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood heeft aan schoonmaak- of karweihulp, kan zich richten tot een dienst voor logistieke hulp. Enkele voorbeelden:

  • Een oudere die hulp nodig heeft om nog zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
  • Iemand met een ernstige ziekte of iemand die ontslagen wordt uit het ziekenhuis, en (nog) niet zelf zijn huis kan schoonmaken.
  • Iemand die zorg draagt voor een inwonende persoon met een handicap.

Bedrag

U betaalt een gebruikersbijdrage per uur logistieke hulp. Er is echter geen algemeen geldend berekeningssysteem.