Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cocreatieve trajectbegeleiding VLOCA: Vlaamse Open City Architectuur

Cocreatieve trajectbegeleiding

VLOCA begeleidt grote en kleine lokale besturen met digitaliseringsambities, van projectidee tot advies voor implementatie. Via cocreatieve werkgroepen brengen we de nodige expertise en ervaring uit relevante stakeholdergroepen samen.

VLOCA-projectmethodologie

We hanteren onze VLOCA-projectmethodologie om efficiënt en doelgericht tot de gewenste resultaten te komen. Vanuit onze brede ervaring met Vlaamse digitaliseringsprojecten en -tools bouwen wij verder op bestaande oplossingen en opgebouwde kennis.

 • Stap 1

  Het VLOCA-canvas

  We organiseren een brede denkoefening om alle mogelijke use cases en de impact op dienstverlening en interne werking te definiëren ‘in een ideale wereld’.

  Lokale besturen kunnen zo met kennis van zaken de haalbare scope en concrete doelstellingen van hun project definiëren.

 • Stap 2

  De VLOCA-academie

  In een aantal werkgroepen steken we de handen uit de mouwen om de meerwaarde van elke use case vast te stellen. Voor de geselecteerde use cases brengen we de noodzakelijke functionaliteiten, de middelen en de risico’s in kaart.

  Na afloop van de VLOCA-academie hebben de lokale besturen inzicht in meerwaarde, inspanning en valkuilen. Ze kunnen een weloverwogen beslissing nemen en staan klaar voor de fase van het marktonderzoek.

 • Stap 3

  De VLOCA-kennishub

  VLOCA verwerkt de inzichten en aanbevelingen met het oog op kennisdeling en hergebruik zodat lokale besturen hun toekomstige ambities sneller en efficiënter kunnen vormgeven, binnen een gemeenschappelijke set van richtlijnen.

Wat doen we niet?

 • We doen geen onderzoek of aanbevelingen naar specifieke producten op de privé-markt. We maken geen bestekken op maar schrijven vereisten uit waarmee je een bestek voor een marktverkenning kan uitschrijven.
 • Via een methodologische projectaanpak doen we de nodige analyses zodat je je digitaliseringsproject kan opstarten. We staan niet in voor de implementatie van dat project.