Lokale besturen zullen de strategische nota aanvullen met:

  • een overzicht van alle beleidsdoelstellingen
  • een beleidsverklaring waarin de besturen de speerpunten van hun beleid en de belangrijkste financiële kerncijfers op de voorgrond kunnen plaatsen in een vlot leesbaar en overzichtelijk synthesedocument.

Het wijzigingsbesluit moet er ook voor zorgen dat de evoluties en wijzigingen in de cijfers ten opzichte van vorige beleidsrapporten zichtbaarder zijn en de beleidsrapporten beter digitaal doorzoekbaar worden voor raadsleden.

Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en daarna van de Raad van State.

Lees het voorontwerp van besluit en het bijbehorend verslag aan de Vlaamse Regering.(opent in nieuw venster)