GzG-boost

Om vernieuwende dienstverlening zo schaalbaar mogelijk te maken, zet de Vlaamse overheid in op het gebruik van bouwstenen en standaarden. Met de extra middelen van de GzG-boost investeren we in de creatie, uitbreiding of verbetering van breed inzetbare bouwstenen of OSLO-standaarden, gelinkt aan GzG-projecten. Of voor validatie en borging binnen VLOCA.

Bovendien ondersteunen we met de GzG-boost niet alleen technische vraagstukken maar ook organisatorische uitdagingen zoals het generiek maken van burgergerichte processen.

Nieuwe ontwikkelingen worden maximaal beschikbaar gesteld via een van de Vlaamse loketten als centrale toegangspoort (Mijn Burgerprofiel, Verenigingenloket, E-loket ondernemers en Loket voor Lokale besturen).

Lokaal Digitaal

Om de lokale besturen een gecoördineerd en afgestemd aanbod te doen, wordt de GzG-boost ingebed in Lokaal Digitaal.

Lokaal Digitaal biedt lokale besturen ondersteuning bij:

  • afstemming en validatie van de vraag van lokale besturen en het aanbod van de markt;
  • de gezamenlijke aanbesteding van implementaties door lokale besturen.

Dat omvat onder andere steun bij de opmaak van behoefte- en marktanalyses, aankoop-technische en juridische expertise (hoe zet ik mijn aanbesteding in de markt?), governance, etc.

Niet alleen GzG-projecten komen in aanmerking voor Lokaal Digitaal, ook projecten gesubsidieerd door City Of Things die klaar zijn voor verdere opschaling.

Het programma Lokaal Digitaal wordt geregisseerd door Digitaal Vlaanderen in een ruim samenwerkingsverband met onder andere het Agentschap Binnenlands Bestuur en Vlaio, maar ook met andere organen en werkgroepen.

Je leest er meer over op de website van Lokaal Digitaal.

Concreet

De ondersteuning door Lokaal Digitaal én de GzG-boost worden verleend door één opschalingsteam zodat de lokale besturen hiervoor één contactpunt hebben.

Onder de cases die Lokaal Digitaal ondertussen geselecteerd heeft voor behoefteanalyse/ marktverkenning zitten 3 cases met GzG-projecten. Welke projecten als eerste een GzG-boost krijgen, wordt later dit jaar vastgelegd.

Bekijk hier de mondelinge toelichting van de GzG-boost en Lokaal Digitaal op het GzG-event van 28 maart 2023:

Inhoud is aan het laden