Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe functionaliteiten LPDC-module Nieuwsberichten

Nieuwe functionaliteiten LPDC-module

Nieuwsbericht
27 maart 2023

Hoe houd je alle informatie in I/LPDC up-to-date?

De concepten en instanties zijn geen statische documenten: ze moeten regelmatig geüpdatet worden, bijvoorbeeld door een aanpassing in de wetgeving.

De “eigenaar” van een concept of instantie is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Maar als medewerker van een lokaal bestuur gebruik je concepten als basis voor je eigen instanties en is het dus belangrijk om te weten wanneer de concepten die je gebruikt hebt, zijn gewijzigd. Zo kan je nagaan of je de instanties van jouw lokaal bestuur ook moet aanpassen.

Vanaf nu kan je wijzigingen in concepten gemakkelijk opvolgen: wanneer een concept wordt gewijzigd, verschijnt er naast de lokale instantie een label “Herziening nodig”. Zo zie je meteen dat die instantie mogelijk geüpdatet dient te worden.

Bovenaan de lijst met instanties kan je de knop “Herziening nodig” activeren waardoor enkel de instanties worden weergegeven waarvan het concept gewijzigd is. In de instantie zelf kan je bovenaan de productpagina het gewijzigde concept raadplegen via de knop “Concept bekijken”. Op basis daarvan kan je al dan niet de aanpassingen (vooralsnog) manueel overnemen in de instantie door het product opnieuw te bewerken. Met de knop “Geen aanpassingen nodig” laat je de instantie ongewijzigd en verwijder je het label “Herziening nodig” voor deze instantie. Zo weet je dat deze nagekeken en in orde is, en sleep je nagekeken instanties niet eindeloos mee.

Let op! De instanties worden niet automatisch aangepast. Je beslist dus zelf of / hoe je de wijzigingen in het concept overneemt in je eigen instantie. Je vindt meer informatie in de handleiding van het Digitaal Loket.

Behoud van de volgorde bij procedures

Wanneer er meerdere stappen of procedures in LPDC worden ingegeven, wordt vanaf nu de volgorde waarin deze zijn ingegeven aangehouden.