Het bureau zal maximaal 4 vereenvoudigingstrajecten begeleiden in de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2024.

Lokale besturen kunnen tot 15 september 2023 een aanvraag indienen.

Lees meer over de oproep vereenvoudiging bovenlokale samenwerking.