Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terugblik op event ‘De klik met de burger’: aftrap naar meer kennisdelingsinitiatieven Nieuwsberichten

Terugblik op event ‘De klik met de burger’: aftrap naar meer kennisdelingsinitiatieven

Nieuwsbericht
14 april 2023

Op 28 maart 2023 vond ons event ‘De klik met de burger’ plaats. Een halve dag vol inspiratie, kennisuitwisseling en ontmoeting. Een kleine 200 vertegenwoordigers van hoofdzakelijk lokale besturen zakten hiervoor af naar Mechelen. Bekijk hier het sfeerverslag.

Inhoud is aan het laden

Aftermovie van het event ‘De klik met de burger’ op 28 maart 2023

Bottom-up en burger centraal

Als openingsspreker brak Bart Somers een lans voor de bottom-up benadering van digitalisering, als hefboom voor een betere samenleving: “De rol van de lokale besturen is cruciaal om grote doorbraken te realiseren. De cultuuromslag, de allianties die gesmeed worden en de potentiële multiplicatiefactor van de goedgekeurde GzG-projecten creëren grote impact.”

De toon was gezet: ook in de volgende presentaties vormden ‘burger centraal’, co-creatie met alle stakeholders en agile werken de rode draad.

Bekijk hierna de opnames die je het meest interesseren of ga naar de slides van de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster).


De deelnemers in de zaal kozen ‘burger centraal’ als prioritair onderwerp voor bespreking door het panel.

Openingswoord

“We moeten het enorme potentieel van digitalisering aanboren. Dat gaat vanzelfsprekend hand in hand met een gepast beleid voor wie niet over voldoende digitale skills beschikt.”, aldus Bart Somers.

Luister naar zijn visie, en verneem meer over de stand van zaken van de GzG-projecten, gebracht door Danny Lievens van het team Gemeente zonder gemeentehuis.

Inhoud is aan het laden

Dankzij digitalisering maken we ruimte vrij voor maatwerk bij complexere vragen.

Keynote: Wat hebben we geleerd in Zaragoza?

Daniel Sarasa heeft jarenlange ervaring als hoofd van de ‘Zaragoza City of Knowledge Foundation’. Zijn grootste inzichten: “Speel snel en agile in op de actuele uitdagingen. Creëer win-winsituaties met gelijkgezinde voorlopers uit andere sectoren, focus op de processen en meet de impact van wat je doet: plan, do, check, act.”

Inhoud is aan het laden

“Just when we thought we had all the answers, they changed the questions” (Mario Benedetti)

GzG-projecten

Drie projectleiders stelden elk een bijzonder perspectief van hun GzG-project voor. De volgorde was niet toevallig gekozen: Jeroen Aps belichtte het burgerperspectief, Tim Denoulet had het over interbestuurlijke samenwerking terwijl Lien Ceûppens en Steven Degelaen van Vloca inzoomden op kennisdeling.

Inhoud is aan het laden

Mijn Gemeente-app: Hoe organiseer ik gebruikerstesten over een groep van samenwerkende gemeenten?

Inhoud is aan het laden

Digitalisering van de geboortepremie & Family ProEf: Hoe werk ik samen met andere overheden?

Inhoud is aan het laden

Maatgerichte implementatie van een documentmanagementsysteem: Op welke manier kunnen we de opgedane kennis zo breed en zo goed mogelijk verspreiden?

Panelgesprek: Hoe kunnen lokale overheden samen nog meer impact hebben?

Moderator Mieke De Ketelaere loodste de vijf panelleden doorheen diverse uitdagingen die gepaard gaan met digitale transformatie:

  • Gemeentelijke eigenheid of gelijkheid?
  • Te ver of niet ver genoeg?
  • Burger centraal
  • Publiek-privaat-academische partnerschappen
  • Bovenlokaal samenwerken

De bespreking van de thema’s werd aangestuurd door de visie van het publiek in de zaal. Sluit jouw mening aan bij die van de aanwezigen? Ontdek het hier.

Inhoud is aan het laden

Het gaat om connecteren: met academici, burgers, overheden en het bedrijfsleven, van lokaal tot Europees niveau.

Aankondigingen

Pieter Lenaerts en Tony Vanderstraete lichtten toe welke ondersteuning opgezet wordt om de lokale besturen verder te ondersteunen via Lokaal Digitaal en de GzG-boost.

Met de GzG-boost willen we GzG-implementaties maximaal herbruikbaar maken voor alle geïnteresseerde lokale besturen, ook voor de besturen buiten de initieel betrokken GzG-partnerschappen. Dit wordt ingebed in het programma ‘Lokaal digitaal’ dat lokale besturen sowieso al bijstaat bij de afstemming van vraag en aanbod op de markt en ondersteuning biedt rond gezamenlijke aanbestedingen.

Bekijk hun toelichting in de video onder slotwoord.

Slotwoord

Jeroen Windey blikte kort terug hoe de digitale transformatietrein door het Vlaamse landschap getrokken is, en kijkt vooral uit naar een toekomst waarin de samenwerking tussen besturen en overheden nog sterker zal worden. De digitale reflex is er, de context is gecreëerd. Uiteindelijk staan niet de digitale vraagstukken centraal, wel de maatschappelijke vragen die we ermee kunnen oplossen.

Inhoud is aan het laden

Veelgestelde vragen

Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op via gzg@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).