Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen Nieuwsberichten

Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen

Nieuwsbericht
4 mei 2023

Een gemeentebestuur kan voortaan autonoom beslissen welk systeem het als register gebruikt om zekerheid te creëren over het correcte tijdstip van de digitale bekendmaking van reglementen en verordeningen op zijn webtoepassing. Het is ook niet langer verplicht om gelijktijdig met de publicatie te registreren in het register. De Vlaamse Regering keurde deze wijziging aan het BVR bekendmaking goed op 28 april 2023. 

Lokale besturen kunnen de gelogde gegevens van bestaande systemen zoals bijvoorbeeld Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) als register gebruiken, maar kunnen er ook voor kiezen om de huidige werkwijze te behouden.

Een latere registratie geeft geen aanleiding meer tot de niet tegenstelbaarheid van een reglement of verordening. Dit komt tegemoet aan de problematiek die ontstond ten gevolge de rechtspraak van het Hof van Cassatie.