Gedaan met laden. U bevindt zich op: Modellen akte van voordracht en opvolging vastgesteld Installatie bestuursorganen 2024

Modellen akte van voordracht en opvolging vastgesteld

Nieuwsbericht
24 juni 2024

Na de verkiezingen van 13 oktober 2024 volgt de installatie van de lokale bestuursorganen. Naar aanleiding hiervan stelde de Vlaamse Regering de modellen vast van akte van voordracht en akte van opvolging.

De modellen moeten verplicht gebruikt worden bij de verkiezing van volgende mandaten:

  • de voorzitter van de gemeenteraad en de schepenen
  • de voorzitter van de districtsraad en de districtsschepenen
  • de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
  • de burgemeester in de 6 randgemeenten

Er kan – behalve voor de randgemeenten – ook een akte van opvolging worden ingediend voor de burgemeester.

De modellen die in bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering zijn opgenomen, mogen niet gebruikt worden.

De modellen die wel gebruikt mogen worden, publiceren we op deze website op de dag van de verkiezingen na het sluiten van de stemming. Ze bevatten een unieke datumstempel van de dag van de verkiezingen. Enkel de modellen voorzien van deze unieke datumstempel kunnen leiden tot een ontvankelijke akte.