Gedaan met laden. U bevindt zich op: Draag bij aan een duidelijke visie en een kader voor klimaatbestendig bouwen en ontwikkelen Klimaatadaptatie

Draag bij aan een duidelijke visie en een kader voor klimaatbestendig bouwen en ontwikkelen

Het Departement Omgeving maakt voor lokale besturen een beleidsmatige handreiking klimaatbestendig bouwen en ontwikkelen op. Als u wilt kan u betrokken worden in het verdere traject.

Doel van de handreiking

Impressie van klimaatbestendig bouwen en ontwikkelen op perceelsniveau

Met deze beleidsmatige handreiking willen we onder meer een antwoord bieden op de vragen:

  • Wat is klimaatbestendig bouwen en ontwikkelen?
  • Welke informatie is er beschikbaar?
  • Welke instrumenten zijn er?
  • Hoe kunnen lokale besturen daarmee aan de slag?

De handreiking zal modulair worden opgebouwd en online te vinden zijn.

Aanbevelingen workshops

Om de handreiking optimaal af te stemmen op de prioriteiten en noden van de lokale besturen organiseerde het departement Omgeving ter voorbereiding drie interactieve online workshops met meer dan 60 vertegenwoordigers van lokale besturen, kennisinstellingen, middenveldorganisaties en belangenverenigingen.

Wilt u betrokken worden in het verdere traject?

Het departement Omgeving gaat in de loop van de zomer concreet aan de slag met alle aanbevelingen van de stakeholders. Wordt u ook graag betrokken bij het verdere traject?
Bezorg ons dan uw contactgegevens per mail aan bjo.omgeving@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Kader

Dit project geeft uitvoering aan het Vlaams klimaatadaptatieplan(opent in nieuw venster) en kadert binnen de Vlaamse transitieprioriteit voor duurzame ontwikkeling “Omgeving voor de Toekomst”.(opent in nieuw venster)