De private initiatiefnemer verhuurt de huurwoningen uit het sociale segment aan de woonmaatschappij in dat werkingsgebied. De woonmaatschappij onderverhuurt de woning aan de sociale doelgroep volgens de sociale huurreglementering.

De woonmaatschappij en de private initiatiefnemer onderhandelen over de te betalen huurprijs. De bedoeling is om zo een evenwicht te krijgen tussen een voor de woonmaatschappij haalbare huurprijs (die de woonmaatschappij vervolgens aanrekent aan de sociale huurder) en een marktconform rendement voor de private initiatiefnemer. De onderhandelde huurprijs mag niet hoger zijn dan de markthuurprijs (berekend op basis van de webapplicatie) verminderd met een korting die minimaal 62,5% van de subsidie bedraagt.