Voorwaarden voor kandidaten

Een kandidaat-huurder en zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een geconventioneerde huurwoning:

 • Geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom hebben
 • Het inkomen mag niet hoger zijn dan
  • 46.170 euro voor een alleenstaande
  • 65.960 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste
  • 65.960 euro voor andere personen, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste

Verloop van de verhuring

Attest en kandidaatstelling

Geïnteresseerde kandidaat-huurders vragen een attest aan bij het agentschap Wonen in Vlaanderen. Wonen in Vlaanderen toetst de inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Wie voldoet, ontvangt een attest. Het afgeleverde attest blijft twaalf maanden geldig vanaf de beslissing door Wonen in Vlaanderen.

De verhuring van een geconventioneerde huurwoning moet gebeuren op basis van een projectgebonden oproep tot kandidaatstelling. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor een woningtype binnen een welbepaald project op een webplatform van Wonen in Vlaanderen (het Woningportaal). Een project wordt onderverdeeld in verschillende woningtypes op basis van het aantal slaapkamers. Wonen in Vlaanderen rangschikt op basis van een willekeurige trekking alle kandidaat-huurders (dus los van chronologie). Op het ogenblik van de rangschikking moeten alle kandidaat-huurders over een geldig attest beschikken. Elke persoon krijgt een rangnummer. Het agentschap bezorgt de verhuurder per type woning een lijst met de laagste rangnummers. Het aantal kandidaten op die lijst stemt overeen met het dubbele van het aantal geconventioneerde huurwoningen dat onder het welbepaald type woning vallen.

Verhuring en einde huurovereenkomst

De verhuurder (de woonmaatschappij, de geconventioneerde verhuurorganisatie (bv. een stedelijk verhuurkantoor) of de private initiatiefnemer) lanceert zijn geconventioneerd project, na definitieve goedkeuring van de subsidieaanvraag, op een webplatform van Wonen in Vlaanderen (het Woningportaal).

Hij moet de projectgebonden oproep tot kandidaatstelling minstens een maand openstellen. In de oproep vermeldt hij:

 • een beschrijving van het project
 • de huurprijs van de geconventioneerde huurwoningen in het project

De verhuurder moet de woningen in het project aan personen uit de selectiegroep die door het agentschap op basis van een willekeurige trekking werd bepaald, verhuren. De verhuurder moet de woningen aanbieden aan de kandidaat-huurder met het laagste rangnummer, behalve in de volgende drie situaties:

 • de huurder biedt vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg om de huur behoorlijk na te komen.
 • het huurdersgezin overschrijdt de bezettingsnorm van de woning.
 • de kandidaat-huurder heeft geen interesse meer in de aangeboden woning.

Kan de verhuurder niet alle woningen in het project toewijzen? Dan kan de verhuurder, met motivering aan Wonen in Vlaanderen, vragen om een nieuwe selectiegroep te bezorgen. Bij gebrek aan voldoende kandidaten is de verhuurder niet verplicht om een nieuwe oproep tot kandidaatstelling te lanceren op het Woningportaal. Hij kan ook zelf op zoek gaan naar geconventioneerde huurders.

Voor iedere vervaldag van de huurovereenkomst moet de verhuurder de huurder tijdig verwittigen dat hij opnieuw een attest moet aanvragen, als de huurder de huur wil verderzetten. Zonder geldig attest zegt de verhuurder de huurovereenkomst op. Conform artikel 16 Vlaams Woninghuurdecreet vervalt de huurovereenkomst voor het eerst na een periode van negen jaar. Nadien wordt de overeenkomst telkens met een periode van drie jaar verlengd: de verhuurder moet dan dus, vanaf de verlenging, elke drie jaar nagaan of de huurder nog over een geldig attest beschikt.

 • Stap 1

  Lancering oproep tot kandidaatstelling

 • Stap 2

  Kandidaatstelling

 • Stap 3

  Rangschikking kandidaten

 • Stap 4

  Selectielijst

 • Stap 5

  Onvoldoende kandidaten selectielijst

 • Stap 6

  Onvoldoende gerangschikte kandidaten & huurderswissels

 • Stap 7

  Na 9 jaar (en nadien telkens na 3 jaar) opnieuw aanvraag attest bij Wonen in Vlaanderen

Huurprijs

De huurprijs voor de geconventioneerde huurwoning is de markthuurprijs, die wordt vastgesteld op basis van een webapplicatie, verminderd met een korting die minimaal de helft is van de subsidie. De markthuurprijs verminderd met de korting mag niet hoger zijn dan €900 (of €1000 in bepaalde steden).

De steden waarin de markthuurprijs verminderd met de korting niet hoger mag zijn dan €1000 zijn:

 • de grootsteden Antwerpen en Gent;
 • de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout;
 • alle gemeenten in het grootstedelijke gebied Antwerpen: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht;
 • alle gemeenten in het grootstedelijke gebied Gent: De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem en Merelbeke;
 • alle gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde;
 • Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.