Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op 14 oktober 2022 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over regiovorming en de wijziging van het decreet over het lokaal bestuur. Dit ontwerpdecreet behandelt de regiovorming via referentieregio’s: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de referentie worden voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking.

Het ontwerpdecreet bevat de afbakening van referentieregio’s en definieert daarnaast het concept, het toepassingsgebied, de principes en de elementen van regiovorming. Bedoeling is het afstemmen van de samenwerkingsverbanden qua werkingsgebied op vaste regio’s, de referentieregio’s. Het bevat ook de timing waarop de regioconforme samenwerking bereikt moet zijn. In de huidige subsidieperiode 2020-2025 van de IGS-projecten lokaal woonbeleid is geen afstemming van het werkingsgebied op de referentieregio’s voorzien.

Het ontwerpdecreet (opent in nieuw venster)wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.