Sinds 1 januari 2008 hanteert u als lokaal bestuur een huurprijsberekening voor uw eigen sociale huurwoningen die afwijkt van de huurprijsberekening die de woonmaatschappij hanteert. Artikel 62 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021(opent in nieuw venster) heeft een einde gemaakt aan deze uitzondering. Vanaf 1 januari 2023 geldt de standaardhuurprijsberekening van de woonmaatschappij ook voor de lokale besturen (en woningen die in eigendom zijn van het SVK of waarover het SVK beschikt via een erfpacht of een ander zakelijk recht). Voor al deze woningen loopt er een overgangsbepaling om gefaseerd over te gaan naar de nieuwe huurprijzen. Concreet zult u het resultaat van de huidige en de nieuwe berekeningswijze moeten vergelijken en in maximaal drie stappen overgaan naar de nieuwe berekeningswijze. U kunt ook opteren om ineens de nieuwe berekeningswijze te hanteren. Over deze nieuwe regeling zal de VMSW u binnenkort diepgaander informeren.

Op de website van Wonen-Vlaanderen (onder ‘De huurprijs van een sociale huurwoning’) staat meer uitleg over hoe deze huurprijs wordt berekend. Ook op het Woonnet staan in de online cursus sociale huur webinars (bij huurovereenkomst) en opleidingsdocumentatie over de huurprijsberekening. U kunt toegang aanvragen tot het Woonnet via deze link(opent in nieuw venster).

Met vragen kunt u terecht bij socialehuur.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).