Voor nieuwe medewerkers van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) organiseren we dit najaar opnieuw kennismakingsdagen. Deze komen telkens in zes modules.

Zes modules
We starten met een introductie in het lokaal woonbeleid, waar we dieper ingaan op de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor wonen en hoe een lokaal bestuur deze opdrachten kan uitvoeren. We belichten sociaal wonen vanuit de regisseursrol van de lokale besturen. Er wordt tijd voorzien voor een korte, praktische instructie over het projectportaal. We maken u ook wegwijs in het premielandschap. Welke tegemoetkomingen zijn er, hoe kunnen ze aangevraagd worden, wat zijn de valkuilen en welke tips zijn er voor potentiële aanvragers? Wat zijn de voorwaarden? Welke suggesties zijn er voor een vlotte afhandeling? We gebruiken de website als wegwijzer. De handleiding woningkwaliteit vormt dan weer de rode draad die we gebruiken om het woningkwaliteitsbeleid toe te lichten. Daarnaast voorzien we voor de thema’s leegstand en verwaarlozing telkens een vragenuurtje.

Inschrijven
Alle data zijn te raadplegen in de opleidingskalender van Wonen-Vlaanderen. Inschrijven kan via een mail naar opleiding.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).