In de nieuwsbrief voor lokale besturen van juli kon u lezen dat de resultaten van de meting op 31 december 2021 van het sociaal woonaanbod (= voortgangstoets 2022) beschikbaar waren op de website van Wonen-Vlaanderen. Alle gemeenten ontvingen toen ook een brief waarin ze werden onderverdeeld in categorie 1 of categorie 2 (gemeenten in categorie 1 hebben hun BSO behaald of zitten op schema om hun BSO tijdig te behalen; gemeenten in categorie 2 zitten niet op schema om het BSO tijdig te realiseren). In de brief vroegen we om de cijfers van deze meting na te kijken, en eventuele verschillen met de aantallen sociale huurwoningen gekend bij de gemeente te melden.

De gecorrigeerde data voor deze meting staan intussen op de website van Wonen-Vlaanderen, en zijn ook opgenomen in het Projectportaal en in de applicatie RWO Data Manager.

Aan de gemeenten in categorie 2 werd gevraagd om in een plan van aanpak aan te tonen dat ze voldoende inspanningen leveren om het BSO te bereiken. Deze plannen worden momenteel beoordeeld. Van zodra de resultaten van deze beoordeling gekend zijn, ontvangt elke gemeente opnieuw een brief. Een gemeente kan ingedeeld worden in categorie 2a, wat betekent dat ze voldoende inspanningen levert om het BSO te bereiken, of in categorie 2b, wat betekent dat ze onvoldoende inspanningen levert om het BSO te bereiken. Zit uw gemeente in categorie 2b, dan moet ze een overeenkomst sluiten met een of meer sociale woonorganisaties of openbare besturen. Die overeenkomst bevat het engagement van de partijen om een bijkomend sociaal woonaanbod in uw gemeente te realiseren. In de brief zal u hierover verder geïnformeerd worden. Ook op de website vindt u al meer informatie.