Elk oneven jaar gebeurt er normaal gezien een actualisatie van de inschrijvingsregisters voor sociale huurwoningen. De Vlaamse Regering besliste op 23 december 2022 dat er in 2023 een actualisatie komt via het centraal inschrijvingsregister zodra dit online is (gepland op 1 oktober 2023). De woonmaatschappij zal hiervoor, samen met het agentschap Wonen in Vlaanderen, verschillende stappen ondernemen.

Lokale besturen die sociaal verhuren, kregen al rechtstreeks informatie over de samenwerking bij het centraal inschrijvingsregister, namelijk hoe de kandidatenlijsten aan te leveren en om een protocol af te sluiten met Wonen in Vlaanderen.

Over de actualisatie en de rol van de woonmaatschappijen en Wonen in Vlaanderen leest u meer informatie in de nieuwsflash aan de woonmaatschappijen (=afgeschermde info). Toegang tot deze afgeschermde informatie (hub) kunt u aanvragen via dit aanvraagformulier(opent in nieuw venster).