Op 10 februari 2022 stelde de Vlaamse Regering de lijst van gemeenten met een adviesplicht recht van voorkoop vast in het kader van de voortgangstoets van 2022. Het gaat om de gemeenten met een aandeel sociale huurwoningen van ten minste 9% ten opzichte van het aantal huishouders in de nulmeting. In die gemeenten moeten aanbiedingen voor het voorkooprecht verplicht voor advies worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Ten opzichte van de vorige lijst, die werd vastgesteld in het kader van de voortgangstoets van 2020, worden de volgende 4 gemeenten toegevoegd: Heist-op-den-Berg, Lier, Moerbeke en Roeselare.
De nieuwe lijst van gemeenten(opent in nieuw venster) is nu beschikbaar.

Meer weten over het recht van voorkoop en de adviesplicht? U vindt meer informatie in het webluik voor lokale besturen.