Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belangrijke wijzigingen in de woningkwaliteitsbewaking op komst Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Belangrijke wijzigingen in de woningkwaliteitsbewaking op komst

Nieuwsbericht
27 april 2023
1. Wijzigingen aan de Vlaamse Codex Wonen (VCW)

Binnenkort wijzigen een aantal bepalingen in de Vlaamse Codex Wonen (VCW). Het Vlaams parlement nam daarvoor op 20 april 2023een decreetswijziging aan. De meeste bepalingen van dit decreet treden in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zodra deze datum bekend is brengen we u op de hoogte.

De belangrijkste wijzigingen gaan over:

  • het toezicht op de gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen en de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid en overbewoning
  • het toepassingsgebied van het conformiteitsattest en het ambtshalve uitreiken van conformiteitsattesten
  • de vergoeding om een conformiteitsonderzoek uit te voeren
  • de afstemming tussen het conformiteitsattest en de administratieve procedures en enkele verbeteringen aan de beroepsprocedures
2. Specifiek normenkader voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten

De Vlaamse Regering keurde op 21 april 2023 het specifiek normenkader voor kamers die bestemd zijn voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten definitief goed. Dit besluit van de Vlaamse Regering geeft uitvoering aan het decreet van 10 februari 2023 waarmee het principe van een specifiek normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten is ingevoerd. De Vlaamse Regering stelt de afwijkende woningkwaliteitsnormen vast en bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de toepassing ervan. We informeerden u over de eerste principiële goedkeuring al via een nieuwsbericht op 15 maart 2023.

Meer informatie?

Wonen in Vlaanderen organiseerde over deze beleidsinitiatieven een infosessie op 25 april. Op 28 april herhalen we deze infosessie nog eens. Als u hier niet bij kon (of kan) zijn of als u alles nog eens rustig wil doornemen kan u de webpagina wijzigingen woningkwaliteit 2023 raadplegen. U vindt hier ook meer informatie over de inwerkingtreding van de verschillende wijzigingen.