Vanaf 1 december 2022 werken we met centrale e-mailadressen voor de premies huur (huurpremie en huursubsidie), aanpassing en renovatie (MijnVerbouwPremie, aanpassingspremie en renovatiepremie). Alle vragen van burgers en professionelen en alle dossiers behandelen we vanaf dan via deze centrale e-mailadressen. Om uw vraag vlot te kunnen verwerken, vragen we u om altijd te e-mailen naar één van de volgende centrale adressen.

U kunt vanaf 1 december 2022 de volgende e-mailadressen gebruiken:

Alvast bedankt voor uw medewerking.