Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarverslag van de VMSW en Wonen-Vlaanderen online Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Jaarverslag van de VMSW en Wonen-Vlaanderen online

Nieuwsbericht
24 mei 2023

De jaarverslagen 2022 zijn gepubliceerd. Dit zijn nog jaarverslagen van de VMSW en Wonen-Vlaanderen. We zetten enkele cijfers op een rij.

In Vlaanderen zijn er vorig jaar 2.792 nieuwe sociale woningen gerealiseerd. In totaal werd er daarvoor 685 miljoen euro aan leningen verstrekt aan de verschillende woonmaatschappijen.

De sociale huisvestingssector in Vlaanderen zit in een grote overgangsperiode. Er loopt een grote fusieoperatie waarbij de sector hervormd wordt van een werkveld met 136 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren naar 42 woonmaatschappijen. Die fusieoperatie moet tegen 1 juli 2023 afgerond zijn. Tegelijk zijn op Vlaams niveau Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) sinds begin dit jaar gefuseerd tot Wonen in Vlaanderen.

Tegen de achtergrond van die fusiebewegingen zijn er vorig jaar in Vlaanderen 2.792 nieuwe sociale woningen gerealiseerd. Het gaat om 1.299 nieuwe sociale huurwoningen (nieuwbouw, vervangbouw of totaalrenovatie) en 396 koopwoningen. Bij de sociale verhuurkantoren zijn er 1.097 nieuwe woningen verhuurd.

Uit de cijfers blijkt ook dat er vorig jaar voor 94 miljoen euro aan huursubsidies- en premies heeft uitgekeerd. Wie verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woning naar een geschikte woning, kan daarvoor een huursubsidie krijgen. Vorig jaar kregen 24.790 Vlamingen in totaal 52,5 miljoen euro aan huursubsidies. Tegenover 2018 is dat een stijging met 42 procent.

Ook het aantal huurpremies zit in de lift. De huurpremie wordt uitgereikt aan gezinnen die minstens vier jaar ononderbroken op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. De premie bedroeg vorig jaar gemiddeld 177 euro per maand. Vorig jaar werd voor 41,5 miljoen euro aan premies uitgereikt aan 22.503 kandidaat sociale huurders. Het jaar voordien ging het nog om een bedrag van 37,2 miljoen euro voor 20.909 kandidaat sociale huurders.

Meer informatie en alle cijfers vindt u op de webpagina’s van Wonen in Vlaanderen.