Op 8 februari keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat een oplossing wil bieden voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten.

Context

Steeds vaker gebeurt het dat groepen van arbeidskrachten in Vlaanderen een tijdelijke verblijfplaats hebben omwille van hun job, terwijl hun eigenlijke woonplaats elders is (in binnen- of buitenland). Bij gebrek aan een toegespitst woonaanbod huisvest hun werkgever hen nu vaak in woningen die daarvoor niet geschikt zijn. Het nieuwe decreet biedt steden en gemeenten concrete mogelijkheden om rond deze thematiek een beleid te voeren en creëert verder onder meer een rechtsgrond voor afgestemde woningkwaliteitsvereisten.

Wat houdt het kader in?

Concreet krijgt u de mogelijkheid om specifieke woningkwaliteitsvereisten te laten gelden voor kamerwoningen voor arbeidskrachten. Hiervoor moet u eerst een gemeentelijke verordening aannemen. Op basis van die verordening zal een werkgever (of een groep arbeidskrachten) een vergunning kunnen aanvragen om arbeidskrachten te mogen huisvesten in een kamerwoning.

Een werkgever kan zo een vergunning pas krijgen als voor alle kamers in de kamerwoning een recent conformiteitsattest beschikbaar is. Deze vergunning is maximaal vijf jaar geldig, met een mogelijkheid tot vernieuwing als nog aan alle voorwaarden is voldaan.

U kunt zelf beslissen of u dit kader wil gebruiken. Zonder vergunning blijven de algemene woningkwaliteitsnormen voor kamers gelden.

Concrete uitvoeringsmaatregelen volgen nog

Opgelet: de Vlaamse Regering moet nog uitvoeringsmaatregelen nemen, onder andere om de specifieke woningkwaliteitsvereisten vast te stellen. We houden u hiervan op de hoogte.

Meer informatie?

Meer informatie leest u in de tekst(PDF bestand opent in nieuw venster) en de volledige parlementaire fiche(opent in nieuw venster).

Met vragen kunt u terecht bij woningkwaliteit.centraal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)