Voorstel indienen tegen 21 april 2023

Bouwpromotoren, aannemers en ontwikkelaars kunnen via CBO een totaalproject aanbieden. Ze staan in voor het grondaanbod, het ontwerp en de bouw van sociale woningen op locaties in heel Vlaanderen. De sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen stellen (delen van) hun werkingsgebied ter beschikking.

De private partner kan, via e-Procurement, tot 21 april 2023 de onderneming en projectsite voorstellen. Als de kandidatuur voldoet, dan nodigt Wonen in Vlaanderen de inschrijver uit om tegen 1 december 2023 een ontwerp van de woningen uit te werken.

Tweede procedure later dit jaar

Net als in 2022 zijn er dit jaar twee oproepen voor CBO. De tweede oproep publiceren we uiterlijk op 1 september. Kandidaten zullen hun aanvraag tot deelname kunnen indienen tot 24 november.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Wonen in Vlaanderen of bij de coördinator voor de CBO-procedure, Myriam Aelbrecht via cbo.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).