Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams minister van wonen keurt subsidiebelofte rond intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid goed Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Vlaams minister van wonen keurt subsidiebelofte rond intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid goed

Nieuwsbericht
19 december 2022

Met een Vlaamse subsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid wil de Vlaamse Regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. Eind 2019 kende de Vlaams minister van Wonen een ministerieel besluit goed met een subsidiebelofte aan 70 intergemeentelijke projecten voor de beleidscyclus 2020-2025. De 255 deelnemende gemeenten verbonden zich ertoe om een activiteitenpakket rond lokaal woonbeleid uit te voeren. In 2022 konden die 70 IGS-projecten eenmalig een herziening van activiteiten en/of het werkingsgebied aanvragen voor de periode 2023-2025. Eveneens konden subsidieaanvragen voor nieuwe IGS-projecten voor de resterende periode van de gemeentelijke beleidscyclus worden ingediend. Er werden 42 herzieningsaanvragen voor lopende projecten en 2 subsidieaanvragen voor nieuwe IGS-projecten ingediend.

De Vlaamse minister van Wonen keurt deze herzieningen nu goed. Vanaf 2023 zullen 72 IGS-projecten met 264 deelnemende gemeenten kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie, daarvoor zal jaarlijks op de begroting 8,6 miljoen euro worden voorzien. Op basis van de aangevraagde herzieningen van het activiteitenpakket en/of van het werkingsgebied zullen de IGS-projecten in 2023, 2024 en 2025 kunnen rekenen op een aangepast subsidiebedrag. De 28 IGS-projecten die geen herzieningsaanvraag voor 2023-2025 indienden, mogen blijven rekenen op de eerder beloofde subsidiebedragen.

Bij de 42 ingediende herzieningsaanvragen zijn er bij vier projecten in Oost-Vlaanderen sprake van een wijziging van het werkingsgebied. Ook uit Oost-Vlaanderen werden 2 subsidieaanvragen voor een nieuw IGS-project ingediend. Met 9 bijkomende Oost-Vlaamse gemeenten (Maldegem, Waasmunster, Destelbergen, Lochristi, Zele, Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke) zullen vanaf 2023 264 van de 300 Vlaamse gemeenten (88 %) hun lokaal woonbeleid vormgeven en uitvoeren via een intergemeentelijk samenwerkingsproject.

Meer informatie leest u op Subsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (2020-2025).